15 Aralık 2008 Pazartesi

Devlet katleder!

Devlet katleder - Atina'dan bir açıklama

Devlet katleder!

6 Aralık 2008 Cumartesi Exarchia'da, 15 yaşındaki yoldaşımız
Alexandros Grigoropoulos göğsüne isabet eden bir kurşunla polis
tarafından soğuk kanlılıkla katledildi.
Bu olay katle ortak olan politikacıları n ve gazetecilerin ifade
ettiklerinin tersine münferit bir olay değil fakat direnişçilere,
devrimcilere, anarşistlere ve otorite karşıtlarına yönelen sistematik
ve organize devlet baskısının patlamasıdır. Bu, otoriteyle mücadele
edenlere, yeni baskı mekanizmaları yla, iftiracı medya propagandaları
yla, sıfır tolerans doktorinleriyle sürekli silahlanma, artan şiddet
kullanımı ile kendini gösteren devlet terörizminin zirvesidir.

Baskının şiddetlenmesi, peşinen toplumsal rızayı yoketme girişimi ve
uniformalı devlet katillerinin silahlandırılması için ortamı
hazırlayan bu koşullardır.

Toplumsal ve sınıfsal mücadele içindeki insanlara yönelen ölümcül
şiddet, cezalandırmalarla korku yaratarak herkesin teslimiyetini
amaçlıyor. Bu, devletin ve patronların, tüm topluma karşı daha katı
sömürü ve baskı koşullarını dayatılmasına, kontrol ve baskıyı
sağlamlaştırılması na yönelik daha geniş bir saldırısının parçasıdır.
Okullardan üniversitelerden, iş kazası denilerek öldürülen yüzlerce
işçiyi içeren ücretli köleliğin zindanlarına, ve  nüfusun çoğunu
kucaklayan sefalete... Sınırlardaki maden sahalarından, göçmen ve
mültecilerin katliam ve kıyımlarından, polis karakollarındaki ve
hapishanelerdeki sayısız "intihar"a... polis kuşatmalarındaki "kaza
kurşunları"ndan, yerel direnişe gösterilen şiddetli baskıya, demokrasi
dişlerini gösteriyor.

Alexandros'un katledilmesinden itibaren Atina merkezinde eşzamanlı
gösteri ve isyanlar patlak verdi, Politeknik, Hukuk ve Ekonomi
Okulları işgal edildi ve birçok farklı yerde ve şehir merkezinde
devlete ve kapitalist hedeflere saldırı düzenlendi. Thessaloniki,
Patras, Volos, Chania ve Heraklion'da Girit'te, Giannena'da,
Komotini'de ve birçok şehirde gösteriler, saldırılar ve çatışmalar
meydana geldi. Atina'da, Patission caddesindeki -Politeknik ve Ekonomi
okulunun dışı- çatışmalar tüm gece sürdü.. Politeknik civarında polis
plastik mermiler kullandı.

7 Aralık Pazar, binlerce insan Atina'daki polis merkezlerine yürüdü,
ve polisle çatıştı. Eşi görülmemiş gerilimdeki çatışmalar şehir
merkezindeki sokaklara taştı, gece geç saatlere kadar sürdü. Birçok
gösterici yaralandı, bir kısmı gözaltına alındı.

Cumartesi gecesi başladığımız Politeknik işgaline birlikte kavgaya
tutuşan tüm insanlara nefes alacak alan yaratmak ve şehirde bir tane
daha kalıcı direniş odağı yaratmak için devam ediyoruz.

Barikatlarda, üniversite işgallerinde, gösterilerde ve toplantılarda
Alexandros'un ve ayrıca Michalis Kaltezas ve devlet tarafında
öldürülen, efendisiz ve kölesiz,polissiz, ordusuz, hapishanesiz ve
sınırların olmadığı bir dünya için mücadele eden tüm yoldaşların
hatırasını yaşatıyoruz.

Üniformalı katillerin kurşunları, göstericilerin gözaltına alınmaları
ve  dayak yemeleri, polis kuvvetleri tarafından atılan kimyasal gazlar
sadece korku ve sessizlik yaratmayı başaramamakla kalmayacak ayrıca
insanlar için özgürlük için mücadele çığlıkları devlet terörizmine
başkaldırmak için korkuyu defetmek için ve hergün ve hergün sokaklarda
toplanmaları için bir sebep olacak. Öfkenin akması ve onları boğması
için.


DEVLET TERÖRİZMİNE GEÇİT YOK!


CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ (7-8 ARALIK) OLAYLARDA TUTUKLANANLAR ACİL BIRAKILSIN


Tüm ülkede üniversite işgal eden, gösteri yapan ve devletin
katilleriyle çatışan herkese dayanışma duygularımızı gönderiyoruz.

Atina Politeknik Üniversitesi İşgalcileri


Kaynak: http://de.indymedia.org/2008/12/235214.shtml

[çeviri - Ali]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder