11 Mayıs 2010 Salı

Yunanistan- Atina: Anti-otoriter Hareketi (AK) Çarşamba olayları üzerine

İletişim/ Bildiri
(6 Mayıs)
Dün gerçekleşen büyük grevde toplum kendisine ait olmayan bir yenilgi
olan trajik bir olayla bağlantılandırılma girişimi tarafından altı
kazınmaya çalışılan büyük bir zaferi deneyimledi.

"Marfin" Bankasındaki yangın altının soğuk dokunuşundan çoktan
"soğumaya" başlamış olan politik ve sosyal sisteme "samimiyeti" sundu.

Halkın öfke atmosferinin dışında yatan ve Alexandras caddesinden
Syntagma meydanına kadar kendini ifade eden trajik olay, "şiddetin
uzmanlarının" tahammülsüzlüğünden meydana gelmiştir. Saldırgan
avangardın kabuğu düşmüştür ve toplumun dışında ve topluma karşı yatan
bir rol olarak "belayla savaşma" rolünü çıplak hale getirmiştir.
Roller, emirler ve toplumun yanında olmaktansa ona karşı olma algısına
olan takıntı, üç çalışanın ölümüne neden olmuştur.

Böyle pratiklerin ve mantıksal temellerin patronların ve devletin
çıkarlarıyla aynı olduğu ve onlara hizmet ettiklwei ifşa edilmiştir.
Tahakküm güçlerine böyle toy bir davranış patronlar ve devletle resmi
bir işbirliğinden daha etkilidir. Atina'nın başından sonuna kadar
200,000 insanın katıldığı kitlesel yürüyüş şiddetin aktarına bir
cevaptır. Her zaman kendini ifade eden sosyal öfke (squatlar,
çatışmalar ve gösteriler) kendi kendini atamış olan kurtarıcılardan
ziyade toplumun kendi seçimidir.

Anti-otoriter Hareket, kendi toplum ve "doğrudan sosyal eylem -
doğrudan demokrasi" sloganı kavramsallaştırmasına uyumlu olarak, diğer
anarşist yapıların oluşturduğu bloklar gibi kendi kendini koruyan ve
gerçek, kitlesel bir blokta binlerce insanları bir arada
çömelmektedir. Organik bir parça olarak devletin hiçbir sosyal
meşruluğu olmadığını afişe eden muazzam radikal sosyal bir payın
ifadesine katkıda bulunmuştur.

Üç işçinin ölümü üzerine konsensüs inşaa etmeye çalışan rejimin mezar
hırsızlığına rağmen, "Marfin"in" çalışanlarının kendisi kışkırtıcının
yerini saptamıştır: "meslektaşlarım bugün fesatlar tarafından
katledilmiştir." Bankanın ve çalışmayanlara talimat veren Bay
Vgenopoulos'un kişisel olarak kötü niyeti, bir gün sonra ofise
gelmekten endişe etmelidir. " Çalışma koşullarını ücretli köleliğin
krematoryumuna çeviren failler. Yangında ölen insanların yasları
politik liderlerin göz yaşlarıyla değil sadece halk hareketinin
gözyaşlarıyla tutulmalıdır.

DOĞRUDAN EYLEM, DOĞRUDAN DEMOKRASİ

ÖLEN İŞÇİLERE SAYGI

HERKES SOKAKLARA

ATİNA ANTİ-OTORİTER HAREKETİ

Kaynak: Occupied London -
http://www.occupiedlondon.org/blog/2010/05/09/285-the-anti-authoritarian-movement-of-athens-ak-on-wednesdays-events/
Türkçesi: http://www.internationala.org/index.php/isyan/anarsist-hareket/678-atina-anti-otoriter-hareketi-ak-caramba-olaylar-uezerine-.html

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder