14 Aralık 2008 Pazar

Yunanistan'daki İsyanın Görmezden Gelinen Anarşist Karakteri

Ağırlıklı olarak Atina ve Selanik'te yıllardan beri çok ciddi anarşist
alternatif hayat pratikleri örgütleyen; işgal evlerinde ve komün
evlerinde kapitalizmden görece bağımsız bir hayat kurmaya çalışan;
yeri geldiğinde faşistlere karşı ırkçılık karşıtı eylemler düzenleyen
bir hareket var.


BİA Haber Merkezi - İstanbul
12 Aralık 2008, Cuma
Kürşad KIZILTUĞ-Gülkan AHISKA

"Kardeşimsin Alexis..."

Merhaba sevgili Foti ve Doğan,

bianet'teki "Yunanistan'da Gerçekten Ne Oluyor?" isimli yazınızı
okuduk. Yazının genel çerçevesi ve eylemcilerin hiç de kör şiddet
düşkünü vandallar olmadığı gerçeğini ve son derece bilinçli bir yeni
kuşak radikalizmin ve anti kapitalizminin cisimleştiğini ifade
edişinizi çok değerli buluyoruz. Bu minvalde Türkiye'deki basının
bilinçli saptırmasına karşılık isyancıların yanında yer almanız çok
değerli. Ancak yazıdaki şu ifade: "Bu gençlerin örgütlü solla,
anarşistlerle bağları oldukça esnek" ve yazının geri kalanında
anarşist hareketin varlığından bahsetmemenizde yanlış bilgilendirici
bir taraf buluyoruz

Ağırlıklı olarak Atina ve Selanik'te yıllardan beri çok ciddi anarşist
alternatif hayat pratikleri örgütleyen; işgal evlerinde ve komün
evlerinde kapitalizmden görece bağımsız bir hayat kurmaya çalışan;
yeri geldiğinde faşistlere karşı ırkçılık karşıtı eylemler düzenleyen
bir hareket var.

Sadece Yunanistan'da değil Balkanlara yayılmış ağlar üzerinden
haberleşerek koordine olan ve eylemcilik tecrübelerini aktaran; bu
minvalde Türkiye'li anarşistlerden bazılarının da uzun yıllardan beri
sürekli doğrudan temas kurduğu; tüm dünya anarşistlerince, gerekli
gördüklerinde bilinçli bir şekilde yalnızca mülkiyete yönelik şiddete
başvurmaktan çekinmeme özellikleriyle bilinen; kendi yerellerinde
otonomiye dayalı örgütlenmeleri ve daha ziyade affinity gruplar,
otonomlar veya kolektifler şeklinde var oluşlarıyla tanınan Yunanlı
anarşistler pek çok başka yerdeki anarşistlere de esin kaynağı
oluştururlar.

Sadece eylem fotoğraflarına bakıldığında bile hemen her yerde kara ya
da kara kızıl bayrakların görüldüğünü, tahrip edilen binalara bir çok
çember içine alınmış A sembolünün çizildiğini, saldırılan hedeflerin
dünyanın her yerinde anarşistlerin veya liberter anti-kapitalistlerin
ortak tutumuyla hedef alınan büyük şirket kapitalizminin simgesi olan
özel mülkler olduğunu da dikkate almak gerekiyor.

Balkan anarşist haberleşme ağlarından, Indymedia'dan, A-infos'tan,
savaş karşıtları türkiye mail grubundan ve Yunanistan'da bulunan
Türkiye'li bazı anarşist arkadaşlarımızdan düzenli ve çok sık
aldığımız bilgiler ve hem Türkiye'de hem de farklı ülkelerde bulunan
anarşist arkadaşlarımızın gönderdiği çeşitli haberler ve çeviriler,
birkaç gündür İstanbul'da bizlerle birlikte olan Atinalı anarşist
yoldaşlarımızın bize aktardıkları, yazınızda gösterdiğinizden farklı
olarak bu ayaklanmanın sokaktaki eylem boyutunun büyük oranda
anarşistlerce gerçekleştirildiğini doğruluyor.

Hatta Türkiye'deki burjuva basın bile sayıları küçültmeye çalışsa da
"anarşist" ya da "iktidar karşıtı" gruplardan bahsediyor, elbette
onları mümkün olduğunca amaçsız şiddet düşkünü vandallar gibi
göstermeye çalışarak.

Berlin'de, Paris'te, Londra'da ve çarşamba günü de İstanbul'da Yunan
konsoloslukları önünde anarşistlerin gerçekleştiği eylemler de bu
uluslararası dayanışmanın tesadüf olmayıp anarşistler arası bir
haberleşme ve eylemci dayanışması sürecinin sonucu olduğunu
göstermeli.

Amacımız hamasi bir anarşizm vurgusu yapmak değil. Yunanistan'daki
bütün hareketin anarşizmden mütevellit olduğunu da iddia etmiyoruz.
Fakat anarşizmin oradaki sosyal hareketler üzerindeki belirleyici
etkisini göz ardı etmemeniz gerek.

Bu kadar kalabalık eylemci toplulukların arkasında büyük bir parti
veya yekpare bir örgüt olmadan bu kadar hızlı karar alınması ve
şehirlerin isyan sahasına çevrilmesi, tam da anarşizmin karar alma ve
onu anında uygulama yönündeki doğrudan eylemci pratiğinin bir parçası.
Ancak bu boyut da anarşist hareketi tanımayanlar tarafından fark
edilmeden geçiliyor.

Amacımız günümüz anti kapitalist sosyal hareketlerine ve yeni
radikalizm biçimlerine çok ciddi oranda rengini veren anti-otoriter,
anti-hiyerarşik örgütlenme ilkelerinin, kapitalizme alternatif hayat
tarzı arayışlarının günümüz dünyasındaki en etkili esin kaynaklarından
birinin de anarşizm olduğunu ve Yunanistan'da sürmekte olan isyan
hareketinin anarşist karakterinin göz ardı edilmemesi gerektiğini
hatırlatmak.

Lütfen Türkiye'deki basının Yunanistan'daki eylemcileri
öcüleştirmesine karşı onların asıl ruhunu öne çıkarmaya çalışırken
gösterdiğiniz titizliğinizi bu konuda da gösterin.

İsyan ve dayanışmayla.(KK-GA/EÜ)


Kaynak: http://bianet.org/bianet/kategori/bianet/111324/yunanistandaki-isyanin-gormezden-gelinen-anarsist-karakteri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder